Společný projekt Asociace českých nábytkářů a Svazu českých a moravských výrobních družstev

Napsal admin • Čer 25th, 2010 • Rubrika: Asociace českých nábytkářů

Společný projekt Asociace českých nábytkářů a Svazu českých a moravských výrobních družstev – Klastr českých nábytkářů uspěl v náročném projektovém posouzení Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest. Na zpracování projektu a jeho realizaci se podílí poradenská firma DRING Consulting s.r.o.

Z podpory operačního programu „Spolupráce“ by v příštích třech letech měl Klastr českých nábytkářů čerpat podpůrnou dotaci ve výši 40 464 000 Kč na svou činnost. To představuje celkový rozpočet ve výši 71 778 794 Kč.

Dnem 1. září 2009 startuje Klastr českých nábytkářů svůj projekt v rámci operačního programu „Spolupráce“. Očekávaná realizace projektu bude organizačně náročná. Z toho důvodu je celý projekt rozdělen do několika pracovních skupin. Jsou jimi: Pořízení laboratorních zařízení do servisních středisek Klastru českých nábytkářů, podpora inovací designu nábytkářských výrobků, inovace distribučních a logistických cest a inovace procesu, vývoj nových modelů a technologií a využití ve výrobě, mezinárodní konkurenceschopnost, výzkum pro inovaci, inovace organizačních a řídících procesů členských firem, sdílení kapacit firem klastru, pořádání odborných workshopů, seminářů, setkání, účast na veletrzích, spolupráce a propagace klastrů. Cílem projektu je podpora malého a středního podnikání v oboru výroby nábytku a komponentů potřebných pro výrobu nábytku. Cílem je využití nejnovějších technologických poznatků ve výrobě, použití nejmodernějších marketingových postupů při prodeji výrobků a zprostředkování zahraničních zkušeností členům klastru. Cílem je i zprostředkování informací pro podnikatele v oboru výroby nábytku.

Vedení klastru i jeho členové předpokládají, že na základě zkušeností z minulého kola v rámci operačního projektu „Klastry“, bude čerpání dotací pružnější. Tato změna by měla omezit velkou zátěž cash flow, převážně malých a středních firem. Po velmi dobré spolupráci s agenturou CzechInvest v minulém kole jsme přesvědčeni, že k nápravě dojde.

Projekt Klastr českých nábytkářů, na jehož vytvoření se podílela Asociace českých nábytkářů společně se Svazem českých a moravských výrobních družstev, byl založen v roce 2006. V závěru roku 2008 byl dokončen tříletý dotační projekt z operačního projektu „Klastry“. Na přímou podporu českého nábytkářského průmyslu byla vyčerpána dotační částka mírně přesahující 21 mil. Kč. Finance byly využity jednak na posílení marketingových a prodejních aktivit členských firem, ale i na podporu kvality nabízených produktů.

Asociace českých nábytkářů ve spolupráci s firmou DRING Consulting s.r.o. dále úspěšně žádala o dotaci projektu „Inovace vzdělávání a spolupráce v dodavatelsko-odběratelském řetězci českého nábytkářství“ s celkovým dotačním rámcem 9.933.618,- Kč. Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců ve firmách členů Asociace českých nábytkářů.

Projekt bude realizován v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Výroba nábytku v České republice je perspektivní odvětví. Prosazují se moderní technologie a vyspělé prodejní techniky. Ačkoliv počet zaměstnanců v odvětví má klesající tendenci, roste produktivita práce. Úspěšně se daří exportovat značnou část v tuzemsku vyrobené produkce. Je zapotřebí současný stav stabilizovat nebo zlepšit. To klade vysoké nároky na zaměstnance i management. Projekt má za cíl zvýšit kvalifikaci zaměstnanců a jejich větší přizpůsobení požadavkům modernizovaného odvětví.

Projekt je rozdělen na několik fází: V první fázi proběhne šest workshopů, zaměřených podle specifických okruhů, kuchyňský nábytek, kancelářský a objektový nábytek, koupelny, bytový nábytek, čalouněný nábytek a ostatní nábytek. V druhé fázi budou probíhat vlastní školení na celém území České republiky. Ve školení bude velký důraz dáván na designovou tvorbu nových výrobků. Projekt podpořily i nejvýznamnější designérské instituce v České republice: Design Cabinet CZ, Czechdesign a Unie profesionálních designérů. Design je v projektu chápán jako důležitý prostředek, díky němuž mohou české malé a střední firmy podnikající v nábytku zvýšit svou konkurenceschopnost na domácích i zahraničních trzích. Ve školeních nejsou opomenuty ani prodejní techniky, komunikační dovednosti atd.

Pro obě organizace byly projekty zpracovány konzultační společností DRING Consulting s.r.o. Přičemž projekt Asociace českých nábytkářů byl vyhodnocen jako šestý nejúspěšnější při podání. Celkově bylo podáno 67 projektů (z toho 66 zaregistrovaných).


Štítky:

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Comments are closed.