Konání valné hromady UEA dne 18.3.09 v Brně při veletrhu nábytku a interiérů MOBITEX 2009

Napsal admin • Čer 25th, 2010 • Rubrika: Asociace českých nábytkářů

První den konání mezinárodního veletrhu nábytku a interiérů MOBITEX 09 v Brně se ve středu 18. března sešla valná hromada UEA – Evropské federace výrobců nábytku. Mezi nejdůležitější body jednání patřilo vyhodnocení současného ekonomického stavu v jednotlivých zemích Evropy, které jsou členy UEA. Následně byla představena opatření, které národní vlády navrhly na podporu ekonomického oživení v těchto zemích. Závěrem byl valnou hromadou zadán úkol sekretariátu UEA, dopracovat seznam protikrizových opatření a podpůrných nástrojů k oživení nábytkářského průmyslu v Evropě. Návrhy by měly být směrovány vůči Evropské komisi i evropským národním vládám. Diskuse nad návrhy a jejich případné schválení proběhne na příští valné hromadě v červnu 2009.

UEA byla založena v roce 1950 s cílem nastartovat spolupráci v nábytkářském průmyslu v poválečné Evropě. Dnes je UEA moderní evropskou organizací sdružující nábytkářské asociace většiny evropských zemí a to jak ze členských zemí Evropské unie, tak i mimo ni. UEA má sídlo v Bruselu a zajišťuje národním nábytkářským asociacím řadu služeb a zejména společné loby u úřadů Evropské unie.
Od prosince 2008 je prezidentem UEA, prezident Asociace českých nábytkářů, ing. Martin Čudka.

Na valné hromadě UEA byla probrána situace v 15 evropských zemích, představen výběr záměrů národních vlád na řešení ekonomického poklesu a některé současné diskuse vedené na národních úrovních k ekonomickým problémům.
Co do hodnocení současné situace, jsou si problémy napříč Evropou velmi podobné. Liší se očekávání ve východních a západních zemích, kde západ spíše vidí nárůst příštích problémů, proti tomu východ očekává rychlejší oživení.
V čem se účastníci shodli je, že současná protikrizová opatření národních vlád jsou velmi malá nebo žádná. V některých případech jsou opatření směrována pouze pro určité typy průmyslu (automobilový) a nábytkářskému průmyslu není věnována dostatečná pozornost.

Na zasedání UEA bylo dojednáno, že na příští valná hromada se bude konat 11. června 2009 v Praze. Zde budou projednávány i některá řešení v minulosti Evropské komisi a národním vládám nabízená. Tedy zlevnění výroby nábytku v Evropě přesunem daňového zatížení práce na spotřebu nebo odstraněním cel na dovoz některých materiálů používaných v nábytkářském průmyslu.

Bylo konstatováno, že základním pilířem podpory je posílení spotřeby.

Dalším bodem je posílení evropské konkurenceschopnosti. Podpora „chytrých“ investic, což znamená investice do znalostí, po kterých bude v budoucnu poptávka. Investice do energetických úspor a vytváření nových pracovních míst. Investice do čistých technologií potřebných pro rozvoj evropského nábytkářského sektoru, podobně jako je tomu ve stavebnictví nebo v automobilovém průmyslu v případě nízko emisních vozů. Investice do infrastruktury a lepšího propojení a podpora efektivity a inovací.


Štítky: ,

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Comments are closed.